Online werven op universiteiten in Nederland

Veel universiteiten in Nederland organiseren jaarlijks evenementen om de kloof tussen het studentenleven en de arbeidsmarkt te overbruggen. Iedere universiteit promoot hiermee haar studenten als het meest potentieel binnen eigen sector of branche.

Verschillende organisaties krijgen via dit soort evenementen een platform aangeboden zichzelf onderscheiden als werkgever onder studenten, voor hen aankomende veelbelovende werknemers. Iedere organisatie is immers op zoek naar die unieke kandidaat voor die ene functie. Studenten proberen hier juist bedrijven te overtuigen dat zij niet de verwezenlijking zijn van die bier-drinkende-kansloze-corporale-losgeslagen student, maar het unieke exemplaar waar organisaties naar op zoek zijn. Bedrijvendagen, Recruitment Days, Wervingsdagen, Career Events: Een dag om voor iedereen om zich van haar beste kant te laten zien!

Duitsland
Des te meer reist bij mij de vraag in hoeverre, in het tijdperk van social media en augmented reality, het mogelijk is openbaar via universiteiten online studenten te werven in Nederland? Onze Oosterburen nemen hier een voorsprong op ons. Opvallend. Gezien Nederland over het algemeen voorop loopt op het gebied van online arbeidsmarktcommunicatie. In Duitsland is het voor organisaties mogelijk openbaar via verschillende kanalen van universiteiten geschikte kandidaten te werven.

Universiteiten in Duitsland stellen openbare advertentieruimte voor organisaties beschikbaar om zo de juiste kandidaten te werven voor openstaande vacatures. VONQ maakt hier dan ook succesvol gebruik van Duits georiënteerde wervingscampagnes. In Nederland ontwikkelt de openbare online werving van studenten zich vooralsnog via andere kanalen:

• Verschillende jobboards onderhouden een cv-database gevuld met studenten;

• Jobboards die zich specifiek richten op de Nederlandse en internationale academische arbeidsmarkt in samenwerking met enkele universiteiten;

• Organisaties die zich online proberen te verbinden met enkele universiteiten.

Kortom: de mogelijkheden beperken zich online vooralsnog enkel tot onafhankelijke wervingskanalen voor studenten.

Wervingsboot

Bestaande offline kanalen, als universitair georganiseerde evenementen of commissies, laten zo de (online wervings)boot voorbij gaan. Jammer! Want het openbaar online werven van studenten op universiteiten zou juist een mogelijkheid zijn het offline werven van studenten op universiteiten aan te vullen, te verbreden, te verbeteren en/of uit te diepen. Informatie kan zo snel worden gedeeld, ge-upload en/of aangepast. Is het vooralsnog de angst die overheerst?

Na een eerste marktonderzoek onder de 21 universiteiten die Nederland rijk is, blijkt geen van allen er een zelfstandig openbaar wervingskanaal voor organisaties op na te houden. Ik beschouw het dan ook als een uitdaging de ontwikkeling van het online werven van studenten via universiteiten verder te onderzoeken. Hoe komt het dat de ontwikkelingen op dit gebied binnen Nederlandse universiteiten achterblijft? En in hoeverre zou een dergelijk openbaar wervingskanaal realiseerbaar zijn?

Vooralsnog wordt vaak alleen gebruik van onafhankelijke openbare wervingskanalen om online studenten te werven. Door ontwikkelingen voor te blijven en op de hoogte van trends binnen online media is het mogelijk om optimaal geschikte online media in te blijven zetten voor werving van geschikte kandidaten. Iedere organisatie is immers uniek, en iedere organisatie heeft dus unieke wervingsmiddelen nodig voor het werven van unieke kandidaten. Wordt vervolgd…

VONQ