Wilgaerden: Bouwen aan een sterk employer brand in de zorg en tegelijkertijd 3 x zoveel hires genereren!

Comfortabel en plezierig ouder worden, gewoon zoals je bent. Ook als het (tijdelijk) op eigen kracht niet meer gaat. Dat is waar Wilgaerden voor staat. Volgens Cynthia Lof, HR adviseur bij Wilgaerden, een prachtige visie om aan bij te dragen. Nu er binnen de zorg financieel meer ruimte is, hebben zij en haar team de uitdaging om op korte termijn Wilgaerden als aantrekkelijke zorgwerkgever op de kaart te zetten en toptalent aan zich te binden.

Bouwen aan het employer brand

Toen Cynthia in deze nieuwe functie startte, is ze begonnen met het in kaart brengen van de functies binnen Wilgaerden en waarom het lastig is voor bepaalde functies geschikt personeel te werven. Andere vragen waar ze mee aan de slag ging waren: Hoe gaat het met concullega’s in de regio, geldt voor hen hetzelfde? En wat maakt Wilgaerden nou eigenlijk Wilgaerden? Cynthia licht toe: “We kwamen tot de conclusie dat door de steeds toenemende zorgzwaarte ook  de personeelssamenstelling binnen Wilgaerden moet worden aangepast. We richten ons op een doelgroep waar door veel zorgorganisaties aan getrokken wordt: verzorgende IG (opleidingsniveau 3). Dit zijn de handen aan het bed zijn voor de dagelijkse zorg.  Zij leveren de persoonlijke zorg, delen de medicijnen uit, bekommeren zich om het welzijn van de cliënten en coördineren de zorg met verschillende partijen zoals een huisarts. Een functie met verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Maar hoe kon Wilgaerden die mensen bereiken? Cynthia gaat verder: “De urgentie en de druk werd steeds groter. Vandaar dat we VONQ hebben aangehaakt. Voor Wilgaerden was een strategisch recruitment marketingplan geheel nieuw. Voorheen plaatsten we onze vacatures op Facebook, op onze eigen website en op een aantal andere sites, maar dit was onvoldoende effectief.” Volgens Cynthia was het probleem breder en moesten vooral het imago van Wilgaerden als werkgever en de ouderenzorg versterkt worden. Cynthia gaat verder: “Samen met onze VONQ consultant, gespecialiseerd in de zorgsector, zijn we gaan kijken in welke regio’s de grootste aantallen personeel nodig waren. Ik vond het erg belangrijk dat we de campagne zouden combineren met veel beeldmateriaal van verzorgenden en cliënten zodat de zorg ook een gezicht krijgt.

Samen met VONQ hebben we een campagneverhaal gemaakt inclusief smart bannertargeting op Google en de social media en hebben we dit gepresenteerd aan het management. Ondanks dat recruitmentmarketing geheel nieuw voor ons was, is het management enthousiast geraakt en zijn we het avontuur aangegaan. Dat was best spannend omdat we geen idee hadden wat we konden verwachten.”

Constante campagne optimalisatie

De verschillende regio’s die gedurende 3 maanden werden getarget waren Obdam, Enkhuizen en Hoorn. Gedurende de campagne werd gekeken hoe de verschillende regio’s presteerden en of er bijgestuurd moest worden. Cynthia gaat verder: “Na een aantal weken zagen we dat in de regio Hoorn voldoende kwalitatieve sollicitaties waren binnengekomen en dus besloten we het budget wat te verschuiven richting Obdam en Enkhuizen die achterbleven. Dit zagen we dan ook direct terug in de resultaten. Geweldig! Voor ons was de campagneoptimalisatie erg waardevol omdat we zo het recruitmentbudget op de juiste manier konden inzetten. Ik weet zeker dat dit een effect heeft gehad op het succes van de campagne.” Ook het  personeel  was volgens Cynthia erg positief. “Ze vonden het erg leuk om zichzelf, collega’s en cliënten terug te zien in de campagne. Je merkt dat je zo je bestaand personeel veel beter als ambassadeurs van Wilgaerden kunt benutten.”,aldus Cynthia.

In 3 maanden tijd een stijging van 316% nieuwe hires

Voor Wilgaerden lag de focus niet alleen op het boosten van het employerbrand maar ook op de noodzaak om in een korte tijd nieuwe collega’s aan te nemen. Waarbij ze normaal gesproken zonder recruitmentmarketing campagne 1 of 2 nieuwe collega’s aan konden nemen binnen 1 maand, waren ze nu in staat om 19 hires aan te nemen in 3 maanden. Cynthia vertelt enthousiast: “Als we 10 nieuwe collega’s hadden kunnen aannemen in 3 maanden was de campagne voor ons al een succes geweest. Maar 19 nieuwe hires , een stijging van 316%, hadden we niet verwacht. Door het juiste verhaal, op de juiste tijd bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen, zagen we de kwaliteit van de sollicitaties ook omhoog gaan. 70% van de kandidaten die op gesprek zijn gekomen, hebben we ook daadwerkelijk kunnen aannemen. Dat zegt heel veel over de kwaliteit van de campagne.”

Volgens Cynthia blijft de vraag naar zorgpersoneel groot en zullen ze ook dit jaar weer kijken op welke doelgroep ze zich zullen richten om een gerichte doelgroepcampagne uit te kunnen zetten.

Lastig te werven personeel?

Heb je net zoals Cynthia te maken met een doelgroep die lastig te werven is? Vraag een gratis recruitmentmarketing-advies aan en hoor van onze experts hoe we jouw organisatie kunnen helpen aan toptalent!

Marieke Rodenrijs
Campaign Manager at VONQ