Bellen

Private Statement

Deze website (“Website”), met inbegrip van alle zich hierop bevindende informatie of aan de website gerelateerde dienstverlening, wordt ‘as is’ geleverd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. De website is door VONQ B.V. (“VONQ”) met de grootste zorg samengesteld en wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast. VONQ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid door foutieve, onvolledige of ontbrekende informatie..

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze Website, alsmede de zich hierop bevindende informatie, berusten bij VONQ dan wel haar licentiegevers of partners/toeleveranciers. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren of anderszins te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VONQ. Het is eveneens niet toegestaan vanaf een andere website door middel van zogenaamde deep links te verwijzen naar specifieke informatie op de Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VONQ.

VONQ respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van haar Website. VONQ maakt gebruik van Google Analytics. Voorzover VONQ persoonsgegevens verwerkt, worden deze uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.